Cô Đơn, Buồn Chán, Và Tự Sát: Người Trẻ Đang Làm Sao Thế?

Chủ đề: Cô Đơn, Buồn Chán, Và Tự Sát: Người Trẻ Đang Làm Sao Thế?

Chuyên đề đã được tổ chức tại Hà Nội 19 – 20/1/2019

HN: “Kết quả nghiên cứu liên quan tới chủ đề tuy được giới thiệu mới nhất tới 2019 song cơ bản, Lớp đã quen cởi mở và tin tưởng đủ để lắng nghe cập nhật các trạng thái tâm hỉ- nộ- ái- ộ của các thành viên. Đấy là nơi hội tụ của lòng thương mình và khát khao muốn đổi mới bản thân, đồng thời vẫn tồn còn không ít phản ứng thái quá khi hệ thống đe doạ bị kích hoạt, hoặc nỗi niềm bị chính người thân hắt hủi hoặc tự thấy cô đơn, buồn chán, thậm chí, nảy sinh ý nghĩ tự sát do khó vượt qua cảm giác tự ti, mặc cảm vì khiếm khuyết nọ kia vi tế…

Nghiên cứu chỉ ra là tính đòi hỏi hoàn hảo quá mức dễ dẫn tới việc nhậu nhẹt có vấn đề. Trong khi những người hấp dẫn về mặt thể chất thường cởi mở hơn đối với hành vi liên quan tình dục và nhiều cơ hội hơn để tham gia một số hành vi nhất định ảnh hưởng tới tiêu chuẩn đạo đức thì câu chuyện cô đơn e chừng tiếp tục cho thấy, mặc dù các yếu tố môi trường đặc thù giữ vai trò quan trọng trong tổng thể thì một tỷ lệ đáng kể của biến thể trong cô đơn liên quan tới ảnh hưởng của di truyền (Schermer & Martin, 2019); theo đó, khoảng 35% khác biệt tự kể về cô đơn là di truyền, và những người có xu hướng dễ căng thẳng thần kinh (hay lo lắng, neurotic) thì cũng cô đơn hơn.

Trong bầu khí hờ hững buông chùng cuối tháng củ mật này, đừng buồn nếu biết rằng người có lòng tự trọng thấp thường quen tìm kiếm sự hỗ trợ của người yêu, bạn tình theo cách hay gây phản tác dụng. Tỷ dụ, các nhà nghiên đặc biệt quan tâm hiện tượng gọi là ‘tìm kiếm trợ giúp gián tiếp’ (indirect support seeking), tức là bằng hờn dỗi, than vãn, bồn chồn, hoặc thể hiện nỗi buồn sầu đặng thu hút rồi khơi gợi sự trợ giúp. Những vị tham gia vào loại giao tiếp này vì họ sợ bị từ chối… (Don et al. 2018).

Nên lần nữa, nhỡ mà không tiêu được 5 phút tiếp xúc với thiên nhiên thì chúng ta cũng nên thử tìm cách khác để lên tinh thần nghe, nhất là trong một ngày nhạt nhoà và úi xùi kéo dài còn khuya mới kết thúc.”

Leave a Comment