Sự minh bạch và Luật bất thành văn ở nơi làm việc

Chuyên đề đã được tổ chức tại Đà Nẵng vào tối ngày 9/11/2019

Lời thầy Ngô Toàn chia sẻ sau buổi học:

“Chào các bạn. Trạng thái Minh Bạch và Luật Bất Thành Văn ở nơi làm việc vừa bổ trợ sâu xa vừa có thể ‘đá hậu’ nhau bất ngờ, khả năng xảy ra ưng ý như dự tính phụ thuộc chủ yếu vào việc các trạng thái này có giúp đạt được thành tựu của tổ chức, tránh cô lập và bị tẩy chay, giảm thiểu tính bất trắc cho người lao động, tăng cường các quy trình dân chủ, sự công bằng, đề cao độ hiệu lực của việc giải trình công khai hay không, v.v… Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra mối bắt nối giữa minh bạch, giải trình, và sự quản lý thông tin cũng như các nguyên tắc của việc quản trị tốt…

Ở đây, Lớp ưu tiên khai thác đề tài theo hướng quản lý được sự đạo đức giả (Higgins et al, 2019); dựa vào đâu đặng kiểm nghiệm tính minh bạch (Holland et al, 2017); cũng như thảo luận chi tiết sự định khung rõ ràng và chính xác trong việc bộc lộ thông tin cũng như mức độ tín nhiệm… Mọi người dành thời gian nhiều cho việc làm sao xây dựng sự tin tưởng và xác lập sự minh bạch chín chắn thay vì minh bạch làm màu, bề mặt… nhằm đảm bảo thao tác được thông qua khả năng thực hành thẳng thắn mà không gây hại cho tính thân tín; bước vào mối quan hệ chân thành; làm việc lớn lao; biết nói điều dễ gây tổn thương với sự cân nhắc ranh giới phù hợp; tôn trọng tính thân tín; thể hiện được sự tốt đẹp nhất cho người khác: tử tế, ân cần, và hữu ích bởi vì việc nêu ý kiến không phải là sự kiện nên rất cần đưa ra với ý định thật từ bi (Russell, 2013)…

Từ tháng Mười Hai bắt cầu cho năm mới 2020, vào tối Chủ nhật thường kỳ sẽ khởi đầu chuyên mục dành riêng cho những ai chỉ quan tâm tới mỗi chuyện yêu đương và xây dựng quan hệ thân mật ‘Lời Hay, Tình Thiệt’ (Nice Word, True Love) với số mở màn mang tên hết sức cụ thể song lại chẳng bựa: ‘Làm Sao Cưa mà Không Bưa’, tức bằng cách nào để ta có thể tiếp tục kiên định lập trường, tuyệt không hề thối chí mà vẫn ‘nhất quyết’ cùng đối tượng đã lựa chọn? Còn chủ đề tối thứ Bảy lâu nay dành cho người đi làm sẽ triển khai y rứa với nội dung: ‘Tự Tin ở Nơi Làm Việc: Năng Lực Không Phải Toàn Bộ Câu Chuyện’ chỉ ra cách tiếp cận ấn tượng khi khai thác sâu các yếu tố liên quan như khả năng lượng giá tốt, tính liêm chính, và ý định tích cực… Đêm yên lành, êm ấm.”

Leave a Comment