Về chúng mình

Nhóm Tâm lý Ứng dụng do Thạc sỹ Tâm lý Ngô Toàn sáng lập và điều phối lần đầu tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2015, với mong muốn phổ rộng kiến thức tâm lý thiết thực, mang tính ứng dụng cao trong đời sống. Cho tới nay, lớp học Tâm lý Ứng dụng được tổ chức đều đặn hàng tháng ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh hoạt động chính là lớp học theo chuyên đề, Nhóm Tâm lý học hiện đã có kênh Podcast và Youtube để giúp việc học tập trở nên dễ dàng hơn.

Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về Giảng viên Ngô Toàn Lớp Tâm lý học Ứng dụng.