[Lá thư Tháng Tư]: ‘Em nghe họ nói mong manh’- Thay vì sự chia rẽ giả tạo…

Chào các bạn,

tháng Tư đến cùng tất cả, lan tới khắp nơi với sức sống bừng dậy khi cơn mưa giông sang mùa ào ạt, mãnh liệt, góp phần rũ sạch bụi bẩn, ẩn ức lưu cữu.

Nhóm học Tâm lý Ứng dụng của chúng ta tiếp tục miệt mài tìm hiểu những thách thức và động lực nào nhằm nhận diện rồi giải quyết vấn đề Việt tính theo cách thúc đẩy sự toàn diện và bản sắc dân tộc lành mạnh.

Tránh bị cô lập, tách rời, và có khả năng quan sát nghiêm cẩn cả trên phạm vi toàn cầu cũng như học hỏi yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế, xã hội đa văn hoá kèm mô hình di cư và biến động dân số hiện tại, chủ đề của tháng Tư, vì thế, vẫn phục vụ sát sườn mục tiêu năm 2024 là ‘Việt tính’; thông qua lựa chọn tham gia vào các cuộc trao đổi, đối thoại cởi mở, đầy đủ thông tin, giáo dục chống lại những khuôn mẫu, định kiến và phân biệt đối xử, đồng thời, nhấn mạnh tính nhân văn chung, thiệt tình rất người thay vì sự chia rẽ vùng miền, địa phương hết sức giả tạo là những bước đi quan trọng theo hướng này.

Thi sĩ dân dã Nguyễn Bính hồi nao xa xưa, trong bài thơ khá dị ‘Chờ nhau- Lẳng lơ’ (1937), từng viết: ‘Em nghe họ nói mong manh, hình như họ biết chúng mình… với nhau’.

Sự kiện thường kỳ trong tháng Tư, diễn ra ở cả Bắc-Trung-Nam, sẽ xoay quanh ý tưởng xem xem người bên ngoài, Tây Tàu, kẻ khác thuộc lịch đại lẫn đương đại nói gì, thầm thì, biểu đạt chi chi về đất nước, dân tộc, con người Việt mình.

Trạng thái mê muội, cố chấp, các khái niệm và quan điểm quái lạ, bài ngoại, chủ nghĩa dân tộc vốn có nguồn gốc sâu xa trong việc xây dựng và nhận thức căn tính quốc gia, bản sắc dân tộc, đặc biệt trong đời sống hôm nay. Những yếu tố ấy thường giao nhau bằng vô vàn phương thức phức tạp; phản ánh thái độ xã hội rộng lớn hơn, chỉ rõ bối cảnh lịch sử và sự tương tác năng động giữa hoà nhập và loại trừ trong một quốc gia, đất nước, địa phương.

Với tinh thần công dân trẻ trung, sự kiện tháng Tư bắt đầu ngay và luôn từ Đà Nẵng (07.4), hy vọng khơi mào những buổi gặp trực tiếp hoặc ngoại tuyến đầy ắp tiếng cười vui vẻ mà vẫn trung thực chia sẻ, không hề vơi bớt chất lượng học thuật, đảm bảo hiệu quả và khởi tạo mùi vị nhớ nhung, mong chờ gặp gỡ bất ngờ…

Chào tháng Tư; tháng của thuỷ chung, vị tha, hội tụ, đoàn kết, và giữ gìn trong ngoài êm ấm, yêu thương. Hoan hỉ.–

Thái Phác Ngô Toàn

Leave a Comment