Meditations on Self-Discipline and Failure: Stoic Exercise for Mental Fitness – William Ferraiolo

Cuốn sách thú vị thôi rồi tôi đã giới thiệu sơ qua ở Lớp, đặc biệt hành cho những ai mê chủ nghĩa khắc kỷ. Cuốn sách cung cấp các kĩ thuật thiền trong truyền thống Stoic. Các bài tập liên quan đến kỉ luật, tự giác, tự đấu tranh với chính mình, cải thiện bản thân và dẫn đến giác ngộ.

Đọc nhiều hơn về thông tin sách: https://goo.gl/bfUkAz

Leave a Comment