The Goodness Paradox: The Strange Relationship Between Virtue and Violence in Human Evolution – Richard Wrangham

“Một phân tích đầy mới mẻ hấp dẫn về bạo lực của con người, chứa nhiều ý tưởng đột phá và bằng chứng hấp dẫn từ anh em họ linh trưởng, tổ tiên lịch sử và những người hàng xóm đương thời.”
– Steven Pinker, tác giả cuốn sách The Better Angels of Our Nature

“Trong cuốn sách này, ông đã đưa ra những phân tích độc đáo về khía cạnh bạo lực ở tầm nhân loại; chẳng hạn, ông  cho rằng các tổ tiên chúng ta (chimpanzees và bonobos) đã hết sức vô ý tạo tác một phiên bản của chính mình với nhiều ôn hòa hơn đa số  bằng việc giết các cá thể đực xung hấn nhất (‘killing the most aggressive males’), như vậy,  cũng theo tác giả, sự trừng phạt tư bản (capital punishment) là hành vi tự nhiên, là kết quả của sự cuốn hút về mặt đạo đức (morally attractive results). Trừng phạt tư bản được cho là không mấy hiệu quả, thậm chí chẳng làm giảm đi tội phạm. Trong khi có một số ý kiến cho rằng hành vi của con người tương tự như hành động của các loài động vật đã thuần hoá (‘domesticated animals),  thì theo ông, nếu so sánh ở mức cộng đồngthì loài người chúng ta mang thiên hướng ít đấu đá nhất: so với các loài động vật có vú hoang dã nhất, chúng ta rất khoan dung.” – thầy Ngô Toàn

Link mua sách tại Amazon: https://goo.gl/fWcxQ3

Leave a Comment