A Mind of Her Own: The Evolutionary Psychology of Women

Các lý thuyết hiện tại về sự tiến hóa miêu tả đàn ông là những cá nhân tích cực tiến lên phía trước thông qua sự pha trộn giữa testosterone, cạnh tranh và gây hấn. Nhưng vai trò nào còn lại cho phụ nữ trong tư duy tiến hóa như vậy?

Trong cuốn sách rất dễ tiếp cận và kích thích tư duy này, Anne Campbell thách thức vai trò thụ động của phụ nữ trong thuyết tiến hóa và khắc phục sự thiên vị hiện tại. Cô ấy đề xuất rằng phụ nữ đã tự mình tiến lên xây dựng chiến lược, hành động thông qua sự cạnh tranh của chính họ, sự ganh đua, xâm lược gián tiếp và không chung thủy, để định hình vận mệnh của chính họ. Đây là một cuốn sách quan trọng sẽ buộc người khác đánh giá lại các giả định của chính họ về sự tiến hóa của tâm trí phụ nữ.

Link mua sách tại Amazon: https://goo.gl/wLBRQZ

Leave a Comment