Cỗ Tết: Tại sao càng ăn càng thấy khổ?

Ngày nay, với sự tiện nghi, đầy đủ, chúng ta không phải quá lăn tăn hay vất vả để chuẩn bị cho cỗ Tết như xưa nữa.

Ấy vậy mà chúng ta lại dễ cảm thấy thờ ơ với chính mâm cỗ Tết được coi là “ước mơ” của các thế hệ đi trước. Thực tế, cỗ nay càng ăn càng thấy khổ. Tại sao lại như vậy?

Trong tập podcast này:

  • Góc độ cá nhân: Cỗ Tết có ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta.
  • Góc độ văn hóa: Cỗ Tết qua cách nhìn từ ký ức tập thể.

Powered by RedCircle

Tài liệu tham khảo

  1. Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire (1925)

Leave a Comment