Nghề nào cho hết vô định? | In search of career certainty (Phần 1)

Trạng thái mông lung về nghề nghiệp hẳn là thứ mà không mấy dễ chịu, nhưng nó là điều mà ai cũng từng phải trải qua. Kẹp đôi với sự không chắc chắn của đại dịch Covid-19, triển vọng nghề nghiệp của người trẻ lại ngày càng bấp bênh hơn. Vậy đâu là cách để đối phó với sự không chắc chắn ấy?

Chủ đề này sẽ được chia làm hai phần. Trong tập này, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về gốc rễ của sự không chắc chắn.

Powered by RedCircle

Leave a Comment