Mating Intelligence: Sex, Relationships, and the Mind’s Reproductive System – Geoffrey Miller, Glenn Geher

Đây là cuốn sách đầu tiên giới thiệu khái niệm trí tuệ được sử dụng trong việc yêu đương, hẹn hò, làm tình và thậm chí là chiến lược gắn bó lâu dài. Tác giả đã giới thiệu cho chúng ta rõ tầm quan trọng của trí tuệ, tại sao nó lại là trung tâm của khả năng nhận thức và mối quan hệ yêu đương. Sáu chương sau xem xét các vấn đề:

(1) Các cơ chế tìm kiếm bạn tình của chúng ta – sự thích nghi về cảm xúc và nhận thức phổ quát để tìm kiếm bạn tình một cách thông minh – hướng dẫn tìm kiếm bạn đời, lựa chọn bạn đời và tán tỉnh

(2) Vì sao các dự đoán về kiểu mẫu gắn kết có thể hướng dẫn chúng ta cách xây dựng chiến lược yêu đương đi cùng với việc giới thiệu đặc điểm tính cách, hình thức lừa dối và sự tồn tại của trẻ em

(3) Tính di truyền và trải nghiệm tinh thần tạo nên sự khác biệt trong trí thông minh cảm xúc ở mỗi cá nhân

(4) Cách chúng ta sử dụng các chỉ số, dạng thức thông minh của con người như sáng tạo, hài hước và trí tuệ cảm xúc – để thu hút và giữ chân bạn tình

(5) Bối cảnh sinh thái và xã hội

(6) Các mô hình tích hợp của trí thông minh hẹn hò có thể định hướng nghiên cứu trong tương lai.

Link mua sách tại Amazon: https://goo.gl/jDyGTp

Các lý thuyết của sách đã được thầy hướng dẫn ứng dụng thực tiễn vào hai chuyên đề:

  1. Cảm Xúc, Trí Thông Minh, và Chuyện Yêu Đương tại Đà Nẵng ngày 3 – 4/11/2018 và tại Hà Nội ngày 15 – 16/12/2018.
  2. Bộ Luật Ứng Xử Yêu Đương tại Đà Nẵng ngày 22 – 23/12/2018

Leave a Comment