Childhood and Society – Erik H. Erikson

Các giai đoạn phát triển của một người có liên quan mật thiết và sâu sắc đến xã hội như thế nào? Erikson đã đưa ra những ý tưởng nền tảng bao gồm 8 giai đoạn phát triển từ sơ sinh cho đến lúc trưởng thành rồi già đi. Hầu như chúng ta đều trải qua những giai đoạn này, hoặc sẽ bị mắc kẹt ở một giai đoạn nào đó và lặp lại những dấu hiệu của các giai đoạn cũ, tùy thuộc vào trải nghiệm liên quan đến việc sống cùng với người khác.

8 giai đoạn này đã được thầy Ngô Toàn phân tích ráo rốt trong buổi học ngày 23-24/2/2019 tại Đà Nẵng với chuyên đề “Khủng hoảng bản sắc”, hàm ý giai đoạn thứ 5, độ tuổi từ 13-21 tuổi là giai đoạn dễ gặp phải nhiều vấn đề khủng hoảng liên quan đến bản sắc, mà để lưu tâm đến nó thì không thể bỏ qua yếu tố văn hóa, môi trường, xã hội và gia đình.

Link mua sách tại Amazon: https://goo.gl/T5Qt1b

Leave a Comment