Tam Giác Người Chiến Thắng

Tam giác của Người chiến thắng, một phản đề hữu ích và dễ học đối với Tam giác ngược Karpman (Karpman, 1968). Lý thuyết này hỗ trợ giảm thiểu những hành vi sai lệch đang tồn tại trong mỗi vai trò ở Tam giác ngược và thay thế bằng một kỹ năng cụ thể liên quan nhằm giúp giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.

Mô hình nhận diện các dấu hiệu cần giảm thiểu và thay thế bằng những kĩ năng phù hợp hơn

Ví dụ như người hỗ trợ trong trường hợp này, thay vì giải quyết thay vấn đề của nạn nhân, và dìm nạn nhân xuống mức ý thức rằng “nạn nhân thì sẽ mãi mãi không thể giải quyết vấn đề được, chỉ có mình mới có thể làm hộ cho họ”, thì thay thế bằng những hành vi mang tính nâng đỡ và hỗ trợ, thay vì can thiệp và làm thay.

Link bài nghiên cứu: >click here<

Leave a Comment