Trở thành Người Trợ Giúp

Chủ đề: Trở Thành Người Trợ Giúp (HELPER): Những Phẩm Chất Cần Thiết và Thách Thức Phải Đương Đầu

Sách tham khảo cần đọc là Sa Mạc Nở Hoa, và Tiến Trình Thành Nhân

Chủ đề đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28-29/7/2018

HN: “Thế là chúng ta đã kết thúc khoá học hai ngày cuối tuần theo thông lệ với chủ đề về Người Trợ Giúp (mọi người hơi máu me nên lố gần 17g mới kết thúc được). Thuộc kiểu chăm sóc và quan hệ liên nhân, Người Trợ Giúp thường rộng lượng, hay tâm tình chia sẻ, thích làm hài lòng kẻ khác và có tính chiếm hữu. Thấu cảm, chân thành, và nồng ấm, Người Trợ Giúp với khả năng tốt nhất thì thấy thể hiện sự không ích kỷ, vị tha, và mang tình yêu vô điều kiện dành cho kẻ khác.

Nỗi sợ cơ bản: không ai cần đến, vô dụng vì không được yêu;

Ham muốn thiết yếu: được yêu;

Các động lực chính: muốn được yêu thương, biểu đạt các cảm xúc của họ với những người khác, được cần tới và đánh giá cao, muốn người khác đáp ứng với mình, để khẳng định những tuyên bố của họ về chính bản thân…

Thấu biết thế để càng tự ý thức hơn trên con đường trở thành một Helper hiệu quả và tạo tác động tích cực mà không đòi buộc phải có bằng cấp, học hành bài bản. Chúng ta cũng đã thảo luận về các mức độ phát triển của một Helper, sự nghiện ngập và những khuyến cáo đúng đắn nhằm tránh mệt mỏi và kiệt sức do quá dính bám với nỗi khổ niềm đau của kẻ khác, thậm chí, khôn ngoan tuyệt không chút ích kỷ đặng đảm bảo mình không sao trước khi tham dự vào các nhu cầu của người khác…

Đây là một trong nhiều ‘trường hợp’ viết bằng giấy vô danh được sử dụng làm bài tập chiều nay tại Lớp:

‘Em có một người bạn rất đề cao tình anh em, bạn bè, hay đi giúp đỡ, giải quyết các vấn đề khó khăn của mọi người. Tuy nhiên, bạn ý có vấn đề rất khó khăn về tài chính; gần đây có cầm nhiều tiền của em khi bạn bạn ấy gặp vấn đề được cho là khó khăn và nghiêm trọng (không nguy hiểm tới tính mạng) thì bạn ấy đã dùng số tiền đáng lẽ ra trả em để giúp bạn kia. Em đã thẳng thắn nói em không đồng ý về việc đó (tuy nhiên chỉ là nói qua và chưa có buổi trao đổi thẳng thắn và làm rõ). Bạn em đang gặp vấn đề gì trong khi làm Helper? và việc em làm rõ việc này thì cách tiếp cận thẳng thắn liệu là phương án ổn không, vì là bạn rất thân nên em có chút không muốn làm khó dễ bạn em.’…”

Leave a Comment