Đầu Năm, Bắt Tay Vào Việc Mới Mẻ Nào!

Chủ đề: Đầu Năm, Bắt Tay Vào Việc Mới Mẻ Nào!

Chuyên đề đã được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 23/2/2019

[Tối thứ Bảy: Tâm Lý Học Dành Cho Người Đi Làm]
ĐN: “Chào các bạn, chúng ta vừa bấm nút khởi động lại không chỉ công việc thực hiện bấy lâu nay mà cả tâm trí lẫn bản dạng cá nhân (identity), bởi con người mình ở chỗ làm thể hiện qua sự dấn thân trong nghề, các vai trò dính tới việc cụ thể, và tổ chức; từ đó, khi mình có bản dạng tích cực với công việc và chỗ làm thì mình càng dễ cảm thấy tích cực về cái tôi, những điểm mạnh, phẩm hạnh đi cùng với khả năng phát triển, trưởng thành cũng như vững vàng niềm tin đóng góp có ý nghĩa với đời. Vì thế, dự tính định hình bản dạng thông qua các mối quan hệ và cảm xúc tích cực thì mình có thể nâng cao giá trị bản thân cùng cảm nhận thuộc về đồng thời xây dựng các nguồn lực nội tại để không ngừng khám phá, lớn lên, triển nở, và làm điều lớn lao. Nghiên cứu cho thấy, bản dạng càng tích cực thì mình càng dễ hành động theo hướng tích cực, có khả năng giải quyết tốt hơn các thách thức, rồi đủ trình độ để phát hiện và sử dụng tốt lành các cơ hội mới xảy đến…

Lần nữa, tuy bỏ ngỏ phương thức cụ thể để có bản dạng làm việc tích cực cũng như chưa học hỏi rốt ráo làm thế nào tận dụng đúng đắn hiệu ứng khởi động mới mẻ (Fresh Start Effect, Dai et al, 2014) song chúng ta đã kịp ý thức rằng thương hiệu bản thân liên quan sát sườn với chuyện tạo phiên bản cái tôi ưng ý nhất. Nhờ thế, biết rõ là nếu muốn thì mình thừa cơ hội để tạo nên nhiều đóng góp hết sức có ý nghĩa ở nơi làm việc, chẳng hạn, thể hiện lòng từ bi (compassion) với người khác nhằm làm tăng sự kết nối, nuôi dưỡng các mối quan hệ, và khiến bộc lộ các ứng xử hậu thuẫn xã hội…

Hẹn gặp lại các bạn vào tối 9.3 tới, với chủ đề được bầu chọn xoay quanh tính tự kỷ luật, được triển khai chi tiết hơn là ‘Nói Không Trước Khi Nói Có: Làm sao Kiểm soát Bản thân, Tuân thủ Nguyên tắc Tổ chức, và Nuôi dưỡng Công việc đầy Ý nghĩa’. Đêm yên lành, cuối tuần thư thái.”

Leave a Comment