Trực Giác, Bừng Ngộ Mặc Khải, Và Tâm Linh

Chuyên đề đã được tổ chức tại Hà Nội vào hai ngày 26-27/10/2019

Lời thầy Ngô Toàn chia sẻ sau buổi học:

“Chào các bạn. Lý thuyết ‘hoạch định kịch bản’ (scenario planning) của Wack (1985) được nhặt lấy để xử lý đề tài tháng này. Theo đó, tư duy lại cốt nhằm cảm nhận lại (re-perceving: khả năng nhìn thấy môi trường trong những phương thức mới mẻ và khác biệt, lại chẳng hề phụ thuộc vào các giả định của quá khứ) thế giới hết sức ấn tượng (sense), thông qua cách không gian nội tại của tâm trí (inner space of mind: nơi phát triển đặc thù và đánh giá các lựa chọn) đạt tới sự thấy trước (anticipate) và đúng đắn tương lai *trước khi* những thay đổi mang tính đồng bộ của tương lai xảy đến; ngoài ra, lý thuyết này còn tạo tác cách đáp ứng chiến lược phù hợp, dựa trên *tiến trình meta* (về mặt từ nguyên học, được hiểu là cái khoảng giữa mở về cả hai phía) giúp chúng ta tái xác định lại khung tâm trí trên bối cảnh làm mới kịch bản. Phẩm tính trực giác (intuition), bừng ngộ (insight) và ý nghĩa/ tâm linh (spirituality) đồng hiện diện trong cách mà lý thuyết này cấu tạo và vận hành. Cá nhân đòi buộc đi qua 5 giai đoạn cụ thể nên thấu suốt sâu sắc và nhìn thấy tương lai…

Việc tìm hiểu nền tảng lý thuyết đang bàn cũng là dịp giúp mọi người học hỏi thao tác khái niệm, biết về cách chuyển dịch lối tiếp cận (các công cụ, các công nghệ, và các phương pháp) đồng thời nhận ra tác dụng của cả kiểu kể chuyện (storytelling) lẫn các phương tiện hình ảnh (pictures) đóng góp cho vẻ độc sáng của lý thuyết này. Ngoài ra, Lớp cũng dành thời gian xử lý gọn gàng, đàng hoàng các khái niệm căn cốt như ‘phản tư’ (self-refection), học hỏi (learning), ‘tiến trình meta, cảm nhận lại, thậm chí mối quan hệ giữa xã hội, tâm linh, đạo đức, và văn hoá; hoặc các vấn đề liên quan bổ trợ đắc lực như tàng thức (storehouse consciousness), ý niệm đặt sẵn (preconception), niềm tin (belief),… Cười thì vui, song mọi người tham gia thừa tích cực rồi còn rất chịu khó tìm hiểu các cột trụ của triết học phương Đông cũng như tư duy phân tích và khoa học nhận thức hiện đại mà lý thuyết nương tựa… Lần nữa, đã nắm vững tuyên bố Wack (1987) nói rõ rằng thấy trước không mang ý dự đoán chi hết mà thay vào đó là nhìn nó khi bộc lộ các ghi nhận mới mẻ dẫn tới những hiểu biết chiến lược mà trước đây vượt ra ngoài tâm trí đặng khiến cá nhân trải qua kinh nghiệm ‘aha!’; rằng ‘hoạch định kịch bản’ là nguyên tắc nhằm tái khám phá sức mạnh kinh doanh riêng có của tầm nhìn sáng tạo trong bối cảnh bất trắc, nguy cơ, và phức tạp; giúp xử lý các điểm mù và tư duy cận thị…

Hẹn gặp lại tháng Mười Một, với thay đổi mới: hai chủ đề cho hai ngày cuối tuần. Thứ Bảy, 23.11, Trí Tuệ Cảm Xúc Trong Quan hệ Yêu Đương; và Chủ Nhật, 24.11, Gầy Dựng và Lấy Lại Niềm Tin Đã Mất. Cả hai chủ đề sử dụng chất liệu gây cảm hứng (dù tiếp cận khác hẳn nhau) là câu chuyện nàng Phryne bị luận tội rồi trắng án trước Hội đồng Nguyên lão…

A depiction of Phryne, a famous hetaera (courtesan) of Ancient Greece, being disrobed before the Areopagus. Phryne was on trial for profaning the Eleusinian Mysteries, and is said to have been disrobed by Hypereides, who was defending her, when it appeared the verdict would be unfavourable. The sight of her nude body apparently so moved the judges that they acquitted her. Some authorities claim that this story is a later invention.

Lời cuối. Các tài liệu, sách gợi ý cho ai muốn đọc sâu thiệt là sâu:

  1. The Age of Perplexity: Rethinking the world we knew;
  2. Think forward to thrive;
  3. From foresight to impact? The 2030 Future of Work scenarios,…

Đêm êm ấm.”

Leave a Comment