Neuromyths: Debunking False Ideas About The Brain – Tracey Tokuhama-Espinosa

Những sự thật mới nhất về cách tiếp thu của não bộ sẽ khiến chúng ta bất ngờ. Bởi những quan điểm giáo dục truyền thống vốn được mặc định là đúng đắn và hiệu quả nay cần phải xem xét và đánh giá lại toàn bộ.

Đây sẽ là một cuốn sách giúp ta nắm được bí quyết giảng dạy, truyền đạt thông qua những cách thức phù hợp để đạt hiệu quả nhất trong khả năng tiếp thu của người học.

Link mua sách tại Amazon: https://goo.gl/6RbBnH

Leave a Comment