Bộ Luật Đạo Đức và Ứng Xử trong Tình Yêu Lứa Đôi

Chủ đề: Bộ Luật Đạo Đức và Ứng Xử trong Tình Yêu Lứa Đôi

Chủ đề đã được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 22 – 23/12/2018

ĐN: “Chào các bạn. Lớp đã chia thành các nhóm được tụ lại hết sức duyên vì sau rốt, mỗi bài trình bày cũng như đặc thù thành viên đều mang yếu tố phân biệt thú vị: nhóm thì mang tên ‘Chưa Yêu Ai’ nên cách diễn đạt cũng hồn nhiên và lúng túng vì cảm thấy áp lực trước vô vàn điều thiếu trải nghiệm và khó hình dung; nhóm YOLO nhắc nhở đời chỉ một lần, bộc lộ mâu thuẫn giữa ý định hướng tới quan hệ lâu dài với sự thiếu thuyết phục trong việc minh định phẩm chất ‘chung thuỷ’ và ‘kiên nhẫn’; nhóm “Lạc Trôi’ thì trẻ trâu ở nét liều mình xông vào khi các công cụ đối kháng và phòng thủ nguy cơ chưa thực sự tương xứng, đắc lực; nhóm bài bản, rõ ràng nào là ‘Ý nghĩa’, ‘Thấu cảm’, và ‘Kết nối’ thì vô hình trung, tạo cảm nhận ‘lung linh quá’ với khán giả; nhóm quyết tâm lựa chọn ‘gia đình hoà thuận’ tập hợp các đối tượng đã kết hôn, đang yêu…

Chủ đề ‘Bộ Luật Đạo Đức và Ứng Xử trong Tình Yêu Lứa Đôi sơ kết đẹp vừa mở ra cơ hội để làm thiệt khi nghiêm túc ứng dụng vào đời sống quan hệ hàng ngày. Chúng ta đã nắm bắt các dấu hiệu có vấn đề cũng như những gì khiến nổi bật về một tình yêu ưng ý. Am hiểu nét tính cách và kiểu đạo đức phù hợp, khoá học cung cấp kiến thức lẫn kỹ năng thú vị cả lý thuyết, khái niệm cho chí cơ hội trao đổi, học hỏi những gì cần thiết nên nắm bắt, luyện tập… Chia ở dạng động từ, yêu được nhìn dưới dạng tiến trình của chuỗi dài hành động, dựa trên lựa chọn có ý thức chứ không đơn giản là ‘rớt vô, rơi xuống’ êm ái, thoả mãn, và thụ động. Một quan hệ ngắn hạn mãnh liệt được đặt trong tương quan so sánh với quan hệ dài lâu sâu sắc. Yêu thương người càng nhiều thì cũng phải xác đáng thương yêu bản thân. Tình cờ nhưng không quá bất ngờ, các từ mấu chốt như ‘thuỷ chung’, ‘tha thứ’, ‘thấu cảm’, ‘tôn trọng’ xuất hiện với tần suất cao hơn hẳn trong tâm tưởng được diễn bày ra thành lời ăn tiếng nói, ý tưởng, quan niệm, lập luận. (Các) nguyên tắc, (các) thành tựu mong đợi, và mức độ nhất quán bắt dính nhau trong bộ đạo đức và ứng xử cần đạt đến tiêu chuẩn tốt lành, chất lượng vừa không quên công việc lưu tâm tới khả năng tự suy ngẫm và chính mình tiến hành lượng giá… Vì sâu xa, yêu là hoạt động khiến mỗi người hiểu biết sâu sắc cái tôi đồng thời mở rộng và phát triển nó, cảm nhận rõ ràng về trạng thái ổn thoả (well-being), và thêm phần tái khẳng định giá trị nhân phẩm (self- worth)’ nói khác, yêu là sống.”

Leave a Comment