Why Smart People Can Be So Stupid – Robert J. Sternberg

Robert J. Sternberg là người đã đề xuất tam giác tình yêu được ứng dụng trong nhiều buổi dạy về tâm lý ứng dụng tình yêu, có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề trong các mối quan hệ yêu đương. Nay cuốn sách về tâm trí của ông sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về cách bộ não vận hành, và vì sao những người thông minh nhất cũng có thể có những giây phút ngu ngốc đưa ra quyết định sai lầm? Từ đó thấy được tầm quan trọng của Critical Thinking trong cách cẩn trọng đưa ra quyết định, để sống một cuộc đời tự chủ hơn.

Link mua sách tại Amazon: https://goo.gl/Gi5Q2U

Leave a Comment