Working with Traumatic Memories to Heal Adults with Unresolved Childhood Trauma

Tâm lý trị liệu có thể chữa lành những tác động của sang chấn thời thơ ấu lên đời sống người trưởng thành?

Kết hợp những nghiên cứu về sang chấn, hiểu biết về não bộ thần kinh của tâm lý trị liệu, các tác giả trình bày cách thức mà những phương pháp chăm sóc tốt – chăm sóc kém gây ảnh hưởng đến đời sống trưởng thành. Họ cung cấp nền tảng khoa học để hiểu biết sâu hơn về chấn thương thơ ấu. Họ giới thiệu các nguyên tắc thay đổi trị liệu, cách thức và lý do vì sao các phương pháp ấy hiệu quả.

Working with Traumatic Memories to Heal Adults with Unresolved Childhood Trauma cung cấp những phương pháp thực tiễn từ các nhà trị liệu tâm lý, nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần làm việc với những khách hàng đã trải qua sang chấn.

Link mua sách: >click here<

Leave a Comment