Học Tập Đích Thực

Chuyên đề đã được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 8-9/6/2019

“Chào các bạn, Học Tập Đích Thực (significant learning), theo Carl Rogers, chính là sự học tập phải làm người ta khác đi về hành vi hoặc chuỗi hành động, trong thái độ, và trong nhân cách; sự học tập thế diễn ra được thông qua điều kiện là chủ đề học tập phù hợp với mục đích riêng có của người học. 

Lớp đã dành rất nhiều thời gian ưu tiên thảo luận thật chi tiết và trao đổi hết sức cụ thể hàng loạt câu hỏi đầy gợi mở, cảm hứng, và thực tế theo cấu trúc chặt chẽ sắp xếp khác nhau, vừa khái quát mà cũng vừa chi tiết để thấu hiểu đủ vận dụng cho bối cảnh từng người khi cảm nhận, ý thức về mục đích (học tập). Từ đó, thêm phấn khích, thấm nhập trọn vẹn tư tưởng của Carl Rogers về kẻ có học (‘educated’): kẻ biết cách học, kẻ biết cách thích nghi và thay đổi, kẻ nhận ra rằng kiến thức tự thân không đem lại an toàn mà nền tảng ấy chỉ thiết lập trên tiến trình kiếm tìm kiến thức… Ngoài cuốn ‘Tiến Trình Thành Nhân’ đã đọc qua, làm việc với các tài liệu trao tay ngay tại Lớp, các thành viên tham gia tiện dịp thấy rõ sự nối kết sắc sảo và còn nguyên giá trị của tư tưởng Carl Rogers ngay từ những thập niên 70s, 80s của thế kỷ XX cho những hình thức học tập hiện đại ngày nay: học trực tuyến, học tập của người trưởng thành, tư tưởng học suốt đời. 

Từ quán bar nhỏ xinh lắp kính nhìn thật gần cây cầu quay và dòng sông Hàn lấp lánh nắng với gió miền duyên hải, viễn tượng thông thoáng và uyển chuyển tạo điều kiện cho mọi người dứt khoát lựa chọn áp đảo chủ đề tháng Tám (10-11.8) khá ấn tượng mang tinh thần học thuật đáng gờm: Vô Thức (unconsciousness) Là Cái Chi Chi.”

Leave a Comment